Quảng cáo 1

Danh mục đào tạo đại học sẽ có nhiều ngành mới

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (ĐH) với nhiều ngành học mới dự kiến được bổ sung thời gian tới.

Danh mục đào tạo đại học sẽ có nhiều ngành mới
Giáo dục đại học sắp có một loạt mã ngành đào tạo mới (ảnh chụp trước ngày 27/4) Ảnh: Nguyễn Thương

Theo đó, ở bậc đào tạo ĐH một số ngành, chuyên ngành học mới dự kiến được bổ sung. Trong lĩnh vực đào tạo Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, sẽ bổ sung ngành Sư phạm khoa học xã hội (mã ngành 7140249); lĩnh vực đào tạo Kinh doanh và Quản lý sẽ có ngành Công nghệ tài chính (mã ngành 7340205); lĩnh vực Toán và Thống kê sẽ có ngành Khoa học dữ liệu (mã ngành 7460108); lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin sẽ có ngành Trí tuệ nhân tạo (mã ngành 7480107); lĩnh vực Kỹ thuật sẽ có ngành Kỹ thuật hàng hải (mã ngành 7520138). Bên cạnh đó, có mã ngành sẽ không còn như ngành Kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý.

Ở bậc đào tạo thạc sĩ, một số ngành mới sẽ được bổ sung, như Giáo dục và Phát triển cộng đồng, Tâm lý học lâm sàng, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ nano, Kỹ thuật hàng hải, An ninh phi truyền thống. Sẽ có một số chuyên ngành mới bậc đào tạo tiến sĩ, gồm Khoa học quản lý, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật hàng hải…

Theo Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT, dự thảo xuất phát từ việc quy định phải phù hợp với Luật Giáo dục ĐH 2018; có sự kế thừa các ngành đã có trong hai thông tư về Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ ĐH (Thông tư 24 năm 2017), Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 25 vừa được ban hành); thêm các quy định chặt chẽ hơn cho việc bổ sung các ngành mới, ngành đề nghị đổi tên, ngành đề nghị sửa mã số vào Danh mục.

Vụ Giáo dục ĐH khẳng định, hằng năm trên cơ sở đề nghị của các cơ sở đào tạo, căn cứ các điểm của Thông tư quy định, Bộ GD&ĐT sẽ cập nhật các ngành mới, ngành đổi tên, sửa mã số vào Danh mục thống kê. Đây cũng là điểm mới linh hoạt quan trọng để các cơ sở đào tạo có nguyên tắc, tiêu chí về bổ sung, chỉnh sửa các ngành trong Danh mục thống kê.

Theo Nghiêm Huê/TNO

Tin cùng chuyên mục

Năm 2022- 2023 học phí cao nhất ở Trường ĐH Luật TP.HCM là 165 triệu đồng, mức thấp nhất là 15,1 triệu đồng ở Trường ĐH Sài Gòn. Ở nhiều trường, học phí sẽ tăng dần trong các năm tiếp theo.
Số chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) quốc tế tăng lên nhưng kèm theo đó là băn khoăn về đảm bảo chất lượng.
Bộ GD-ĐT có kiến nghị chưa áp dụng mức học phí mới cho năm học 2022 - 2023 nhưng nhiều trường ĐH vẫn dự kiến tăng mạnh so với năm trước đó.
Tính đến tháng 12/2021, cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đang hoạt động. Tuy nhiên có tới 62,71% cơ sở giáo dục đại học có đối tác nước ngoài không được xếp hạng hoặc nằm ngoài danh sách 1.000 trường đại học trên thế giới.
Theo Bộ GD-ĐT, các trường đại học Việt Nam chủ yếu liên kết đào tạo với các trường ở nước ngoài không được xếp hạng hoặc nằm ngoài danh sách 1.000 trường đại học trên thế giới.
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 là 98,57%, riêng đối với thí sinh THPT cao hơn, đạt 99,16%.
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Trắc nghiệm ngành nghề
Trắc nghiệm ngành nghề
Tra cứu điếm thi