Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế

Mã trường: DHF
Tên viết tắt: DHF
Tên tiếng Việt: Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh:
Email:
Điện thoại: 234.3830677
Hotline:
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Tiếng Anh 19
2 Sư phạm Tiếng Pháp 19
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 23
4 Ngôn ngữ Anh 16.5
5 Ngôn ngữ Nga 15
6 Ngôn ngữ Pháp 15
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 21
8 Ngôn ngữ Nhật 17
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.5
10 Quốc tế học 15
11 Việt Nam học 15